Depoziti

NAŠA BANKA svojim klijentima nudi široku paletu proizvoda štednje. Pored štednje po viđenju štedišima su na raspolaganju sljedeći oblici štednje: Oročena nenamjenske štednje, Rentna štednja, Slobodna štednja i Dječija oročena štednja.

  • Vaši depoziti su osigurani prema Zakonu o osiguranju depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.
  • Otvaranje štednog računa je besplatno.

 

  • Štednja po viđenju

Štednja po viđenju omogućava sigurno, jednostavno i potpuno raspolaganje novcem, bez vremenskih ograničenja ili ograničenja u pogledu uplata ili isplata. Račun možete otvoriti besplato i bez plaćanja troškova pri polaganju i podizanju sredstava

Banka na štednju po viđenju ne obračunava kamatu.

 

  • Oročena nenamjenska štednja

Oročena štednja u domaćoj ili stranoj valuti namijenjena je svim klijentima koji se odluče svoj novac štedjeti jednokratnom uplatom na siguran način, na određeni vremenski rok po fiksnoj kamatnoj stopi za odabrani period oročenja.

Oročeni štedni ulozi se mogu isplatiti odmah po isteku ugovorenog roka ili se može zaključiti novi ugovor o oročenju kada Vi birate da li oročavate ukupan iznos glavnice i kamate ili samo dio tog iznosa.

Zavisno od valute i roka oročenja kamatne stope se kreću prema tabeli u prilogu:

 

Valuta

KM/EUR

OSTALE
VALUTE

 Ročnost

EKS

EKS

Oročena nenamjenska štednja na 1 mjesec:

0,01%

0,00%

Oročena nenamjenska štednja na 2 mjesec:

0,01%

0,00%

Oročena nenamjenska štednja na 3 mjesec:

0,05%

0,00%

Oročena nenamjenska štednja na 6 mjeseci:

0,15%

0,00%

Oročena nenamjenska štednja na 12 mjeseci:

0,70%

0,00%

Oročena nenamjenska štednja na 13 mjeseci:

1,10%

0,00%

Oročena nenamjenska štednja na 24 mjeseca:

1,60%

0,00%

Oročena nenamjenska štednja na 36 mjeseci i više mjeseci::

1,80%

0,00%

* Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS)

 

Kamata na oročenu nenamjensku štednju obračunava se mjesečno, a pripis kamate po isteku oročenja, odnosno na način kako je ugovoreno. Obračun kamate na oročeni depozit se vrši konformnom metodom.

 

  • Rentna štednja

Rentna štednja u domaćoj ili stranoj valuti je namijenjena svima koji žele da raspolažu kamatom svakog mjeseca za vrijeme trajanja perioda oročenja. Iznos kamate predstavlja prihod koji Vam je automatski dostupan putem štednog računa u domaćoj ili stranoj valuti, a pri tome Vaša glavnica i dalje ostaje oročena.

Ugovor se po isteku ugovorenog perioda reoročava i produžava na isti period po kamatoj stopi koja bude važila na dan produženja ugovora.

Novcem možete raspolagati i prije isteka roka oročenja, uz pismeni zahtjev kada Banka obračunava kamatnu stopu za štednju po viđenju koja je na snazi na dan podnošenja zahtjeva za prijevremeni raskid ugovora.

Zavisno od valute i roka oročenja kamatne stope se kreću prema tabeli u prilogu:

Valuta

KM/EUR

OSTALE
VALUTE

 Ročnost

EKS

EKS

Rentna štednja na 13 mjeseci:

1,00%

0,00%

Rentna štednja na 24 mjeseca:

1,50%

0,00%

Rentna štednja na 36 i više mjeseci:

1,70%

0,00%

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS)

Miniman ulog u vrijednosti/protivrijednosti od 500,00 KM 

 

Kamata na rentnu štednju se obračunava i pripisuje mjesečno na transakcioni račun fizičkog lica (KM ili devizni) u valuti u kojoj je depozit oročen. Obračun kamate na rentnu štednju se vrši konformnom metodom.

 

  • Slobodna štednja

Slobodna štednja u domaćoj ili stranoj valuti (EUR) vam omogućava sigurno, jednostavno i potpuno slobodno raspolaganje vlastitim novcem. Minimalni početni ulog je 1.000,00 KM, odnosno 511,29 EUR. Možete dodatno ulagati kao i povlačiti sredstva u toku perioda oročenja pod uslovom da stanje na računu nakon svake isplate bude jednako ili više od minimalno početnog uloga.

Ugovor se po isteku ugovorenog perioda reoročava i produžava na isti period po kamatoj stopi koja bude važila na dan produženja ugovora.

Račun slobodne štednje nije namjenjen za obavljanje transakcija u platnom prometu.


Zavisno od valute i roka oročenja kamatne stope se kreću prema tabeli u prilogu:

Valuta

KM/EUR

OSTALE
VALUTE

 Ročnost

EKS

EKS

Slobodna štednja na 13 mjeseci:

0,50%

0,00%

Slobodna štednja na 24 mjeseca:

1,10%

0,00%

Slobodna štednja na 36 i više mjeseci:

1,50%

0,00%

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS)

Miniman ulog u vrijednosti/protivrijednosti od 1.000,00 KM

Kamata na slobodnu štednju obračunava se mjesečno, a pripis kamate se vrši na kraju kalendarske godine. Obračun kamate na slobodnu štednju se vrši konformnom metodom.

 

  • Dječija oročena štednja

Dječija oročena štednja u domaćoj ili stranoj valuti (EUR) je namijenjena je Vašoj maloljetnoj djeci uzrasta do 18 godina. Štedni račun otvaraju roditelji ili zakonski zastupnici ili staratelji, a nosilac računa mora biti dijete mlađe od 18 godina, uz kopiju rodnog lista i ličnu kartu roditelja ili staratelja. Sredstva se oročavaju na određeni rok na osnovu jednokratne uplate. Ukoliko Deponent u toku perida oročenja napuni osamnaest godina života Ugovor se smatra automatski raskinutim i Banka stavlja Deponentu na raspolaganje depozit zajedno sa obračunatom kamatom.

 

Novcem možete raspolagati i prije isteka roka oročenja, uz pismeni zahtjev kada Banka obračunava kamatnu stopu za štednju po viđenju koja je na snazi na dan podnošenja zahtjeva za prijevremeni raskid ugovora.


Zavisno od valute i roka oročenja kamatne stope se kreću prema tabeli u prilogu:

Valuta

KM/EUR

OSTALE VALUTE

 Ročnost

EKS

EKS

Dječija oročena štednja na 1 mjesec:

0,00%

0,00%

Dječija oročena štednja na 2 mjesec:

0,00%

0,00%

Dječija oročena štednja na 3 mjesec:

0,10%

0,00%

Dječija oročena štednja na 6 mjeseci:

0,20%

0,00%

Dječija oročena štednja na 12 mjeseci:

0,80%

0,00%

Dječija oročena štednja na 13 mjeseci:

1,20%

0,00%

Dječija oročena štednja na 24 mjeseca:

1,70%

0,00%

Dječija oročena štednja na 36 mjeseci i više mjeseci:

1,90%

0,00%

 

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS)

Maksimalan ulog u vrijednosti/protivrijednosti do 50.000,00 KM   

Kamata na dječiju oročenu štednju obračunava se mjesečno, a pripis kamate po isteku oročenja, odnosno do navršenih 18 godina starosti. Obračun kamate na dječiju oročenu štednju se vrši konformnom metodom.