Unutrašnji platni promet

Javne prihode od sada možete uplaćivati preko računa Naša Banka a.d. broj računa 554-004-00000192-37 uz niske provizije svakim radnim danom do 17:00 časova.

Naša Banka a.d obavlja poslove unutrašnjeg platnog prometa u skladu sa dozvolom koju je izdala Agencija za bankarstvo Republike Srpske 09.10.2000. godine. Banka je uključena u sistem žiro kliringa Centralne Banke Bosne i Hercegovine i svojim klijentima omogućava brzu i pristupačnu uslugu plaćanja u preko 30 poslovnica Naše Banke širom Republike Srpske.

 Naša Banka a.d Vam omogućava:

 •  Besplatno otvaranje svih vrsta računa za fizička i pravna lica
 •  Prijem i realizacija naloga za plaćanje
 •  Uvid i stanje i promet računa
 •  Prijem i isplata gotovine na blagajni
 •  Brza i efikasna naplata čekova
 •  Mogućnost upotrebe elektronskog bankarstva
 •  Elektronski izveštaji o stanju i promjenama na računu ( putem e-maila ili mobilnog telefona)
 •  Druge usluge vezane za plaćanje i izvještavanje

 Naša Banka a.d realizuje Vaše naloge:

 •  Interne naloge do 16:00 časova
 •  Međubankarske naloge do 10.000 KM primljene do 13:00 časova
 •  Naloge preko 10.000 KM putem SWIFT-a do 15:00 časova

Dokumentacija potrebna za otvaranje transakcionih računa pravnih lica:

U Banci dobijate sljedeću dokumentaciju:

 •  Zahtjev za otvaranje transakcionog računa
 •  Ugovor o korišćenju transakcionog računa
 •  Karton deponovanih potpisa
 •  Ovlaštenje
 •  Izjava vlasnika pravnog lica
 •  Upitnik

Klijent je dužan Banci dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 •  Rješenje o osnivanju pravnog lica
 •  JIB ( jedinstveni identifikciaoni broj )
 •  OP obrazac
 •  Statistika
 •  Kopija lične karte
 •  Finansijski izvještaj