Unutrašnji platni promet

 
NAŠA BANKA A.D, pruža kompletnu bankarsku uslugu na jednom mjestu.
Za potrebe svojih klijenata obavljamo usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu.
Svojim klijentima garantujemo brzu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu.
 
Nalog za plaćanje je bezuslovna instrukcija koju Klijent dostavlja Banci na obrascu platnog prometa da izvrši plaćanje određenog iznosa novca sa naznačenog računa. Nalozi za plaćanje moraju biti čitko ispisani na jednom od jezika u službenoj upotrebi u RS/BiH, potpisani od strane ovlaštenog lica i sadržavati tačan broj računa primaoca i sve potrebne detalje neophodne za realizaciju tog naloga, a nalozi za plaćanje prema inostranstvu i tačan naziv banke primaoca, tačan iznos i valutu u kojoj se vrši plaćanje, a u suprotnom Klijent snosi sve eventualne posljedice.
 
Realizujemo Vaše naloge u toku istog bankarskog dana i to:
  • interne naloge primljene do 16.00 časova
  • hitne međubankarske naloge i naloge preko 10.000,00KM , primljene do 15.00 časova
  • međubankarske naloge do 10.000,00 KM primljene do 13.00 časova
 
NAŠA BANKA A.D. Vam pruža:
Besplatno otvaranje računa,
Besplatnu dostavu izvoda,
Prijem pazara na šalteru,
Prijem naloga na šalteru,
Dostavljanje izvoda o promjenama na računu, (u papirnoj formi na šalteru,  elektronski, putem, e-mailom, putem mobilnog telefona),
Izdavanje potvrda na zahtjev klijenta,
Druge usluge u skladu sa propisima i posebnim sporazumima sa klijentom.
 
U NAŠOJ BANCI  A.D. možete vršiti plaćanja na račun javnih prihoda Republike Srpske,
554-004-00000192-37.