Debit MasterCard

Debit MasterCard je međunarodna platna kartica namijenjena fizičkim licima koja Vam omogućava da koristite sredstva koja imate na Vašem tekućem računu . “Međunarodna” znači da je prihvaćena na svim šalterima, bankomatima i prodajnim mjestima na kojima je istaknut MasterCard znak (logo) u zemlji i svijetu.  “Debitna” znači da u trenutku transakcije (podizanje gotovine na šalterima i bankomatima, plaćanje roba i usluga karticom) morate imati sredstava na tekućem računu najmanje u visini iznosa transakcije koju želite da izvršite.

Prednosti korišćenja Debit MasterCard

 • Oslobodite se nošenja gotovine. Konkretno, možete plaćati robu i usluge, kao i podizanje gotovine, karticom na svim prodajnim mjestima i na bankomatima, u zemlji i svijetu, sa Debit MasterCard 
 • Putujte bezbrižnio. Kad ste u inostranstvu, ne morate da nosite velike količine novca , mučiti se kupovinom deviza, itd. Sve transakcije sa vaše kartice koje napravite podizanjem gorovine ili kupovinom se konvertuju u KM po kursu MasterCardna dan transakcije.
 • Brz i jednostavan transfer novca. Kao korisnikDebit MasterCard kartice, možete ovlastiti Vaše bližnje da podignu novac sa Vašeg računa izdavajući im dodatnu Debit MasterCard 
 • Putujte sigurno. SaDebit MasterCard karticom, dobijate Vaš lični PIN, koji samo Vi znate, osiguravajući Vaš novac u slučaju gubitka ili krađe kartice.

 


Uslovi za dobijanje Debit MasterCard

Da biste dobili Debit MasterCard karticu Naša Banka a.d. potrebno je:

 • da ste državljanin BiH ili da ste strani državljanin sa registrovanim boravkom u BiH dužim od 1 godine.
 • da imate otvoren tekući račun kod Naše Banke a.d. (račun možete otvoriti na bilo kom šalteru Naše Banke a.d.)
 • da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naše Banke a.d.
 • da podnesete fotokopiju lične isprave, sa originalom na uvid
 • da potpiše Ugovor o korištenju debitne kartice

Dodatnu Debit MasterCard karticu Naša Banka a.d. može dobiti lice koje je:

 • Starije od 16 god. i ima ličnu ispravu
 • Ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Naša Banka a.d., koji su potpisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 • Da podnese fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid.

Možete ovlastiti do dvije osobe za dodatnu karticu.

 

Pravila za korišćenje Debit MasterCard

 •  Debit MasterCard možete koristiti za podizanje gotovine na šalterima i bankomatima kao i za kupovinu na prodajnim mjestima, u zemlji i svijetu, koja su vidno obilježena znakom Debit MasterCard.
 •  Debit MasterCard možete koristiti do roka naznačenog na kartici nakon čega se, ukoliko ne naglasite da ne želite više da koristite karticu, vrši reizdavanje, tj. dobijate novu karticu sa novim rokom važnosti.
 •  Debit MasterCard nije prenosiva na drugo lice, ne smije se koristiti kao instrument obezbjeđenja plaćanja.
 • Prilikom podizanja gotovine ili kupovine (preko 30,00 KM) Debit MasterCard karticom, obavezni ste da unesete svoj PIN na bankomatima i POS-terminalima (Point of Sale-uređaj za prihvat kartica na prodajnim mjestima) koji se smatra Vašim potpisom.
 • Korisnik Debit MasterCard kartice odgovoran je i za pravilno korištenje dodatnih kartica izdatih uz njegovu osnovnu karticu.
 • Gubitak ili krađu kartice, Korisnik je dužan prijaviti odmah pozivanjem Korisničkog servisa kako bi se blokirala kartica i spriječila njena zloupotreba.
 • U cilju Vaše sigurnosti, utvrđen je dnevni limit za podizanje gotovine Debit MasterCardkarticom na 600,00 KM dnevno. Ukoliko želite promijeniti  limit, obratite se Korisničkom servisu. Dnevni limit se može promijeniti samo na zahtjev nosioca osnovne kartice.

Naknade i provizije

 • Podizanje gotovine na šalteru bez naknade
 • Podizanje gotovine na bankomatima NAŠA BANKA AD i NOVA BANKA AD bez naknade
 • Upit stanja na bankomatima NAŠA BANKA AD i NOVA BANKA AD 0,30 KM
 • Upit stanja na bankomatima drugih banaka 1,00 KM
 • Podizanje gotovine u mreži drugih banaka u zemlji 2,50 % (min. 5,00 KM)
 • Podizanje gotovine u inostranstvu 2,50% (min. 10,00 KM)
 • Godišnja članarina za osnovnu karticu 5,00 KM
 • Godišnja članarina za dodatnu karticu 10,00 KM
 • Zamjena oštećene, ukradene ili izgubljene kartice 20,00 KM
 • Neopravdan zahtjev za reklamaciju od strane korisnika 20,00 KM
 • Hitna kartica 30,00 KM
 • Naknada za promjenu PIN koda na bankomatima (ova opcija trenutno na bankomatima ne funkcioniše) 3,00 KM
 • Trošak deblokade PIN-a 5,00 KM
 • 3Dsecure 0,50 KM po transakciji

 

Korisni savjeti

 • Nemojte držati karticu na vidljivom mjestu
 • Nemojte nikome pozajmljivati karticu
 • Nikada ne držite PIN-kod i karticu na istom mjestu
 • Vaš PIN-kod zapamtite ili ga zapišete negdje na sigurnom mjestu i kovertu sa PIN-kodom uništite
 • Nemojte zapisivati PIN-kod na kartici i ne otkrivajte ga nikome
 • Nemojte davati Vaše lične podatke i podatke o kartici nepoznatim licima, naročito ne preko interneta
 • Prilikom plaćanja karticom, obratite pažnju:
  • da trgovac ne nosi karticu van Vašeg vidnog polja
  • ne dozvolite da drugi vide Vaš PIN-kod prilikom ukucavanja
  • da ne potpisujete prazan račun (slip)
  • da trgovac poništi račun (slip) ako je pogriješio, prije nego što potpišete novi
  • provjerite iznos na računu (slipu) prije nego što ga potpišete
 • Čuvajte Vaše račune (slipove) radi provjere izvoda
 • Odmah prijavite Banci eventualne nepravilnosti na izvodu
 • Ukoliko je izvod u redu, odmah ga, nakon kontrole, uništiti, jer on nosi podatke o Vašoj kartici
 • Istekle kartice obavezno vratite Banci
 • Koristite bankomate koji su na prometnim i osvijetljenim mjestima
 • Ne dozvolite da drugi vide Vaš PIN-kod prilikom ukucavanja na bankomatu
 • Nemojte brojati novac ispred bankomata

U slučaju gubitka ili krađe platne kartice pozovite broj 055/232-321