Debit MasterCard

Šta je MasterCard?

Debit MasterCard je međunarodna kreditna kartica namijenjena fizičkim licima koja se vezuje za kartični račun Korisnika. “Međunarodna” znači da je prihvaćena na svim šalterima, bankomatima i prodajnim mjestima na kojima je istaknut MasterCard znak (logo) u zemlji i svijetu.  “Debitna” znači da u trenutku transakcije (podizanje gotovine na šalterima i bankomatima, plaćanje roba i usluga karticom) morate imati sredstava na računu unutrašnjeg platnog prometa preduzeća najmanje u visini iznosa transakcije koju želite da izvršite.

 

Prednosti korišćenja Debit MasterCard

 • Oslobodite se nošenja gotovine. Konkretno, možete plaćati robu i usluge, kao i podizanje gotovine, karticom na svim prodajnim mjestima i na bankomatima, u zemlji i svijetu, sa Debit MasterCard znakom.
 • Putujte bezbrižnio. Kad ste u inostranstvu, ne morate da nosite velike količine novca , mučiti se kupovinom deviza, itd. Sve transakcije sa vaše kartice koje napravire podiyanjem gorovine ili kupovinom se konvertuju u KM po kursu MasterCard na dan transakcije.
 • Brz i jednostavan transfer novca. Kao korisnik Debit MasterCard kartice, možete ovlastiti Vaše bližnje da podignu novac sa Vašeg računa izdavajući im dodatnu Debit MasterCard karticu.
 • Putujte sigurno. Sa Debit MasterCard karticom, dobijate Vaš lični PIN, koji samo vi znate, osiguravajući Vaš novac u slučaju gubitka ili krađe kartice.

 

Uslovi za dobijanje Debit MasterCard

Da biste dobili Debit MasterCard karticu Naša Banka a.d. potrebno je:

 •  da ste državljanin BiH ili da ste strani državljanin sa registrovanim boravkom u BiH dužim od 1 godine.
 •  da imate otvoren tekući račun kod Naša Banka a.d. (račun možete otvoriti na bilo kom šalteru Naše Banke a.d.)
 •  da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naše Banke a.d.
 •  da podnesete fotokopiju lične isprave, sa originalom na uvid
 •  da potpiše Ugovor o korištenju debitne kartice

Dodatnu Debit MasterCard karticu Naša Banka a.d. može dobiti lice koje je:

 •  Starije od 16 god. i ima ličnu ispravu
 •  Ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Naša Banka a.d., koji su potpisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 •  Da podnese fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid.

Možete ovlastiti do dvije osobe za dodatnu karticu.

 

Pravila za korišćenje Debit MasterCard

 •   Debit MasterCard možete koristiti za podizanje gotovine na šalterima i bankomatima kao i za kupovinu na prodajnim mjestima, u zemlji i svijetu, koja su vidno obilježena znakom Debit MasterCard.
 •   Debit MasterCard možete koristiti do roka naznačenog na kartici nakon čega se, ukoliko ne naglasite da ne želite više da koristite karticu, vrši reizdavanje, tj. dobijate novu karticu sa novim rokom važnosti.
 •   Debit MasterCard nije prenosiva na drugo lice, ne smije se koristiti kao instrument obezbjeđenja plaćanja.
 •  Prilikom podizanja gotovine ili kupovine Debit MasterCard karticom, obavezni ste da unesete svoj PIN na bankomatima i POS-terminalima (Point of Sale-uređaj za prihvat kartica na prodajnim mjestima) što se smatra Vašim potpisom.
 •  Korisnik Debit MasterCard kartice odgovoran je i za pravilno korištenje dodatnih kartica izdatih uz njegovu osnovnu karticu.
 •  Gubitak ili krađu kartice, Korisnik je dužan prijaviti odmah pozivanjem Korisničkog servisa kako bi se blokirala kartica i spriječila njena zloupotreba.
 • U cilju Vaše sigurnosti, utvrđen je dnevni limit za podizanje gotovine Debit MasterCard karticom na 500,00 KM dnevno. Ukoliko želite promijeniti ovaj limit potrošnje, obratite se Korisničkom servisu. Dnevni limit se može promijeniti samo na zahtjev nosioca osnovne kartice.

 

Naknade i provizije

 •  Godišnja članarina za osnovnu Debit MasterCard
10,00 KM
 •  For employees of companies that pay their employees payroll through current accounts at Naša Banka a.d., godišnja članarina za Debit MasterCard

 

5.00 KM
 •  Godišnja članarina za dodatnu Debit MasterCard 
10,00 KM
 •  Provizija za podizanje gotovine i za kupovinu na POS-terminalima
0,00 KM
 •  na bankomatima Naša Banka a.d.
0,00 %
    U mreži drugih bankomata u zemlji i Svijetu:  
 •  do 500,00 KM
5,00 KM
 •  preko 500,00 KM

1,5% od iznosa

Korisni savjeti

 •  Nemojte držati karticu na vidljivom mjestu
 •  Nemojte nikome pozajmljivati karticu
 •  Nikada ne držite PIN-kod i karticu na istom mjestu
 •  Vaš PIN-kod zapamtite ili ga zapišete negdje na sigurnom mjestu i kovertu sa PIN-kodom uništite
 •  Nemojte zapisivati PIN-kod na kartici i ne otkrivajte ga nikome
 •  Nemojte davati Vaše lične podatke i podatke o kartici nepoznatim licima, naročito ne preko interneta
 •  Prilikom plaćanja karticom, obratite pažnju:
  •  da trgovac ne nosi karticu van Vašeg vidnog polja
  •  ne dozvolite da drugi vide Vaš PIN-kod prilikom ukucavanja
  •  da ne potpisujete prazan račun (slip)
  •  da trgovac poništi račun (slip) ako je pogriješio, prije nego što potpišete novi
  •  provjerite iznos na računu (slipu) prije nego što ga potpišete
 •  Čuvajte Vaše račune (slipove) radi provjere izvoda
 •  Odmah prijavite Banci eventualne nepravilnosti na izvodu
 •  Ukoliko je izvod u redu, odmah ga, nakon kontrole, uništiti, jer on nosi podatke o Vašoj kartici
 •  Istekle kartice obavezno vratite Banci
 •  Koristite bankomate koji su na prometnim i osvijetljenim mjestima
 •  Ne dozvolite da drugi vide Vaš PIN-kod prilikom ukucavanja na bankomatu
 •  Nemojte brojati novac ispred bankomata

U slučaju gubitka ili krađe platne kartice pozovite broj 055/232-321