Najsigurnija internet kupovina

USKORO NAJSIGURNIJA INTERNET KUPOVINA KARTICAMA NAŠE BANKE!

SA ZADOVOLJSTVOM VAS OBAVJEŠTAVAMO DA SMO UVELI NAJVIŠI SIGURNOSNI STANDARD KOJI JE PROPISAN OD STRANE GLOBALNIH KARTIČNIH KUĆA.

3D Secure je sigurnosni standard koji svim našim klijentima pruža najvisi nivo sigurnosti prilikom internet kupovine. SecureCode štiti sve tri strane u procesu online kupovine – kupca trgovca i banku. Sigurna kupovina je jednostavna za klijente jer su sve platne kartice NAŠE BANKE uključene u 3-D Secure program, nije potrebno da se vrše dodatne prijave.

Prilikom plaćanja na internetu Korisnik platne kartice potvrđuje svoj identitet upisivanjem sigurnosnih elemenata: PIN-a i jednokratne lozinke koji će primiti na svoj broj mobilnog telefona prilikom svakog plaćanja.

Tags