Online aplikacija za elektronsko bankarstvo

APLICIRAJTE ON LINE I KORISTITE POGODNOSTI ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

Elektronsko bankarstvo je servis koji korisnicima Banke omogućava direktan pristup vlastitim računima otvorenim u Banci te jednostavno i sigurno izvođenje svakodnevnih finansijskih operacija putem Interneta u bilo koje doba dana ili noći, bilo iz kancelarije, kuće ili sa puta, nezavisno od radnog vremena Banke.

 

Korisnicima se omogućava:

  • Uvid u stanje računa
  • Pregled i štampa izvoda
  • Pregled kartice računa
  • Pregled kartice prethodnih godina
  • Formiranje elektronskih naloga za plaćanje
  • Pregled statusa elektronskih naloga
  • Štampa dokaza o uplati (tzv. peti primjerak)
  • Pregled obračunate provizije
  • Preuzimanje podataka za potrebe informacionog sistema preduzeća

Tags