Obavještenje: Ponovno uspostavljanje rada svih poslovnica Banke

Poštovani klijenti,

U cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, a prateći upustva i naloge svih nadležnih organa u oblasti zdravstvene zaštite, te vodeći računa o zdravlju klijenata i zaposlenih, obavještavamo vas da je NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA preduzela sljedeće mjere:

• pojačana higijenska zaštita unutar poslovnica, posebno šalter sala;

• ograničen broj klijenta koji istovremeno mogu biti u poslovnicama (u filijalama i ekspoziturama do 5 klijenta, a u agencijama do 3);

• poštovanje razmaka između klijenata od minimalno 1 metar;

• prednost pri ulasku imaju starija lica, invalidi, trudnice i majke s djecom;

• subota ostaje neradni dan do daljnjeg.

 

Takođe, apelujemo na klijente da značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru.

U slučaju potrebe za podizanjem i pologom gotovine, pozivamo naše klijente da koriste mrežu bankomata, tamo gdje su oni dostupni.

 

Zahvaljujemo Vam se na pridržavanju mjera bezbjednosti, i molimo Vas da nastavite sa pridržavanjem u kontinuietetu kako bi sačuvali i sebe i druge.

 

U P R A V A

NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA

Tags