Ekspozitura Janja na novoj lokaciji

Dana 28. januara 2021. godine, u Janji , na novoj adresi Bijeljinska 131 ,ozvaničen je rad Ekspoziture Janja, a nova lokacija nalazi u centru Janje, bivša zgrada kina.

Ekspozitura Janja je još jedna u nizu poslovnica uspješno uređena po novom projektnom modelu, a u skladu sa novim korporativnim identitetom Banke.

Nastasvljamo u narednom periodu kao sto smo i obećali, uređenje svih organizacionih dijelova Banke po istom ili sličnom modelu, a o čemu ćemo klijente blagovremeno informisati.

 

Tags