0800 50 213
OBAVJEŠTENJE: Poštovani klijenti, u cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, a prateći upustva i naloge svih nadležnih organa u oblasti zdravstvene zaštite, te vodeći računa o zdravlju klijenata i zaposlenih, obavještavamo vas da je NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA preduzela sljedeće mjere: • pojačana higijenska zaštita unutar poslovnica, posebno šalter sala; • ograničen broj klijenta koji istovremeno mogu biti u poslovnicama (u filijalama i ekspoziturama do 5 klijenta, a u agencijama do 3); • poštovanje razmaka između klijenata od minimalno 1 metar; • prednost pri ulasku imaju starija lica, invalidi, trudnice i majke s djecom; Takođe, apelujemo na klijente da značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru. U slučaju potrebe za podizanjem i pologom gotovine, pozivamo naše klijente da koriste mrežu bankomata, tamo gdje su oni dostupni. Zahvaljujemo Vam se na pridržavanju mjera bezbjednosti, i molimo Vas da nastavite sa pridržavanjem u kontinuietetu kako bi sačuvali i sebe i druge.

|

OBAVJEŠTENJE: Poštovani klijenti, U cilju održavanja kontinuiteta poslovanja Filijale Bijeljina u vanrednim okolnostima usled pojačanog širenja virusne epidemije obavještavamo vas da Agencija Patkovača i Šalter Intergaj neće raditi u periodu od 16.11. do 29.11.2020. godine. Apelujemo na klijente da značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru.

Konkurs za prijem u radni odnos

Na sledeće radno mjesto:

1. Savjetnik prodaje za fizička lica, u Filijali Doboj

 • Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet
 • Zanimanje (struka): diplomirani ekonomista
 • Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 1 godina radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju
 • Poznavanje stranog jezika: -
 • Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
 • Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti, drugi posebni uslovi u skladu sa zakonom.

 

2. Šef Ekspoziture Han Pijesak, Filijala Zvornik

 • Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet
 • Zanimanje (struka): Diplomirani ekonomista
 • Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 1 godina radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju
 • Poznavanje stranog jezika: -
 • Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
 • Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti, drugi posebni uslovi u skladu sa zakonom.

 

3. v.d. šefa Ekspoziture Teslić

 • Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet
 • Zanimanje (struka): Diplomirani ekonomista
 • Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 1 godina radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju
 • Poznavanje stranog jezika: -
 • Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
 • Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti,drugi posebni uslovi u skladu sa zakonom.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

 • da je državljanin BiH;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 28.12.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Konkurs za prijem u radni odnos

Na sledeće radno mjesto:

1. Referent za pravne poslove, u Sektoru za pravne, opšte poslove i poslove bezbjednosti

 • Stepen stručne spreme: VSS, pravni fakultet;
 • Zanimanje (struka): diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit;
 • Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju, poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru i pravosuđu;
 • Poznavanje stranog jezika: Engleski jezik;
 • Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
 • Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

 • da je državljanin BiH;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 04.11.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Konkurs za prijem u radni odnos

Na sledeće radno mjesto:

 

I. Šef računovodstva, u Sektoru za računovodstvo i izvještavanje

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

 1. Stepen stručne spreme: VSS, ekonomski fakultet;
 2. Zanimanje (struka): diplomirani ekonomista;
 3. Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS na bankarskim poslovima;
 4. Posjedovanje licence ovlašteni računovođa;
 5. Poznavanje MSFI za velike entitete;
 6. Poznavanje propisa vezano za direktne poreze i indirektne poreze;
 7. Iskustvo u sačinjavanju finansijskih izvještaja za velike entitete;
 8. Iskustvo u radu sa eksternom revizijom i kontrolom regulatornih organa;
 9. Iskustvo u izradi poreskih bilansa za RS i BD;
 10. Poznavanje stranog jezika: znanje engleskog jezika;
 11. Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru, napredno poznavanje rada u excelu.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 28.07.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, sa probnim radom

Na sledeća radna mjesta:

 

1. Šef Odjeljenja za pravne poslove, u Sektoru za pravne, opšte poslove i poslove bezbjednosti

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

-Stepen stručne spreme: VSS, pravni fakultet;
-Zanimanje (struka): diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit;
-Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju, poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru i pravosuđu;
-Poznavanje stranog jezika: Engleski jezik;
-Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
-Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 07.07.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na sledeća radna mjesta:

 

1. Šef Ekspoziture Ugljevik, Filijala Bijeljina - 1 izvršilac

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka;
Zanimanje: Diplomirani ekonomista, Diplomirani pravnik ili drugo zvanje fakulteta organizacionih nauka;
Radno iskustvo: Minimum 1 godina radnog iskustva u struci;
Poznavanje stranog jezika: Obavezno poznavanje engleskog jezika;
Poznavanje računarskih programa: Obavezno poznavanje rada na računaru;
Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija, aktivan vozač.

 

2. Šef Ekspoziture Milići, Filijala Zvornik – 1 izvršilac

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka;
Zanimanje: Diplomirani ekonomista, Diplomirani pravnik ili drugo zvanje fakulteta organizacionih nauka;
Radno iskustvo: Minimum 1 godina radnog iskustva u struci;
Poznavanje stranog jezika: Obavezno poznavanje engleskog jezika;
Poznavanje računarskih programa: Obavezno poznavanje rada na računaru;
Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija, aktivan vozač.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


Kandidati će dostaviti svoju biografiju na adresu Naša Banka AD Bijeljina, Bijeljina u Ulici Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.
Konkurs će biti otvoren do 31.05.2020. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon + 387 (55) 232 315.

Image