0800 50 213
OBAVJEŠTENJE: Poštovani klijenti, u cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, a prateći upustva i naloge svih nadležnih organa u oblasti zdravstvene zaštite, te vodeći računa o zdravlju klijenata i zaposlenih, obavještavamo vas da je NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA preduzela sljedeće mjere: • pojačana higijenska zaštita unutar poslovnica, posebno šalter sala; • ograničen broj klijenta koji istovremeno mogu biti u poslovnicama (u filijalama i ekspoziturama do 5 klijenta, a u agencijama do 3); • poštovanje razmaka između klijenata od minimalno 1 metar; • prednost pri ulasku imaju starija lica, invalidi, trudnice i majke s djecom; Takođe, apelujemo na klijente da značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru. U slučaju potrebe za podizanjem i pologom gotovine, pozivamo naše klijente da koriste mrežu bankomata, tamo gdje su oni dostupni. Zahvaljujemo Vam se na pridržavanju mjera bezbjednosti, i molimo Vas da nastavite sa pridržavanjem u kontinuietetu kako bi sačuvali i sebe i druge.

|

OBAVJEŠTENJE: Poštovani klijenti, U cilju održavanja kontinuiteta poslovanja Filijale Bijeljina u vanrednim okolnostima usled pojačanog širenja virusne epidemije obavještavamo vas da Agencija Patkovača i Šalter Intergaj neće raditi u periodu od 16.11. do 29.11.2020. godine. Apelujemo na klijente da značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru.

Novo radno vrijeme Naše Banke

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da Filijala Naše Banke u Bijeljini od danas, 01.02.2021.godine posluje sa izmijenjenim radnim vremenom, i to:

 • Šalteri u okviru Filijale Bijeljina
  • radnim danima od 08-19 časova
  • subotom od 08-13 časova
 • Poslovanje sa stanovništvom
  • radnim danima od 08-19 časova
  • subotom od 08-13 časova

Ekspozitura Janja na novoj lokaciji

Dana 28. januara 2021. godine, u Janji , na novoj adresi Bijeljinska 131 ,ozvaničen je rad Ekspoziture Janja, a nova lokacija nalazi u centru Janje, bivša zgrada kina.

Ekspozitura Janja je još jedna u nizu poslovnica uspješno uređena po novom projektnom modelu, a u skladu sa novim korporativnim identitetom Banke.

Nastasvljamo u narednom periodu kao sto smo i obećali, uređenje svih organizacionih dijelova Banke po istom ili sličnom modelu, a o čemu ćemo klijente blagovremeno informisati.

 

Konkurs za prijem u radni odnos

Na sledeće radno mjesto:

1. Savjetnik prodaje za fizička lica, u Filijali Doboj

 • Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet
 • Zanimanje (struka): diplomirani ekonomista
 • Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 1 godina radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju
 • Poznavanje stranog jezika: -
 • Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
 • Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti, drugi posebni uslovi u skladu sa zakonom.

 

2. Šef Ekspoziture Han Pijesak, Filijala Zvornik

 • Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet
 • Zanimanje (struka): Diplomirani ekonomista
 • Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 1 godina radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju
 • Poznavanje stranog jezika: -
 • Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
 • Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti, drugi posebni uslovi u skladu sa zakonom.

 

3. v.d. šefa Ekspoziture Teslić

 • Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet
 • Zanimanje (struka): Diplomirani ekonomista
 • Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 1 godina radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju
 • Poznavanje stranog jezika: -
 • Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
 • Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti,drugi posebni uslovi u skladu sa zakonom.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

 • da je državljanin BiH;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 28.12.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Naša Banka obilježila je Svjetski dan štednje

Naša Banka obilježila je Svjetski dan štednje na malo drugačiji način u odnosu na prethodne godine, kada smo se družili sa najmlađima.

Ove godine, odlučili smo pružiti podršku udruženjima građana humanitarnog karaktera sa područja gradova Banja Luke, Bijeljine, Zvornika, Istočnog Sarajeva, Brčkog i Doboja i obradovati ih novčanim poklon vaučerom sa ciljem da onima koji rade i borave u ovim udruženjima obezbijede bolje uslove.

Dani za nama pokazali su brigu, solidarnost i saosjećanje sa udruženjima kojima je potrebna pomoć. Solidarnost kao i štednja su navike koje se stiču tokm života i donose brojne benefite.

Usvojite dobre navike, jer ćete na taj način ostvariti jednu od svojih velikih želja.

 

 

Konkurs za prijem u radni odnos

Na sledeće radno mjesto:

1. Referent za pravne poslove, u Sektoru za pravne, opšte poslove i poslove bezbjednosti

 • Stepen stručne spreme: VSS, pravni fakultet;
 • Zanimanje (struka): diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit;
 • Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju, poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru i pravosuđu;
 • Poznavanje stranog jezika: Engleski jezik;
 • Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
 • Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

 • da je državljanin BiH;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 04.11.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Image