0800 50 213

Zlatni BAM: Uspješna žena menadžer u bankarstvu - Ružica Janković

Čast nam je i zadovoljstvo što je naš predsjednik Uprave, g-đa Janković Ružica ovogodišnji dobitnik plakete „Zlatni BAM“ u kategoriji:

USPJEŠNA ŽENA MENADŽER U BANKARSTVU.

Naime, finansijsko-poslovni magazin "Banke i biznis" i ove je godine, na osnovu revidiranih izvještaja o poslovanju banaka u 2019. godini, odabrao najuspješnije banke u Bosni i Hercegovini. Tim povodom, 17. Septembra 2020. godine biće održana tradicionalna manifestacija "Večer bankara" na kojoj će najuspješnijim bankarskim kolektivima i pojedincima po 18. put biti uručena najznačajnija bosanskogercegovačka priznanja - tradicionalni "Zlatni BAM".

Konkurs za prijem u radni odnos

Na sledeće radno mjesto:

 

I. Šef računovodstva, u Sektoru za računovodstvo i izvještavanje

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

 1. Stepen stručne spreme: VSS, ekonomski fakultet;
 2. Zanimanje (struka): diplomirani ekonomista;
 3. Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS na bankarskim poslovima;
 4. Posjedovanje licence ovlašteni računovođa;
 5. Poznavanje MSFI za velike entitete;
 6. Poznavanje propisa vezano za direktne poreze i indirektne poreze;
 7. Iskustvo u sačinjavanju finansijskih izvještaja za velike entitete;
 8. Iskustvo u radu sa eksternom revizijom i kontrolom regulatornih organa;
 9. Iskustvo u izradi poreskih bilansa za RS i BD;
 10. Poznavanje stranog jezika: znanje engleskog jezika;
 11. Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru, napredno poznavanje rada u excelu.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 28.07.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, sa probnim radom

Na sledeća radna mjesta:

 

1. Šef Odjeljenja za pravne poslove, u Sektoru za pravne, opšte poslove i poslove bezbjednosti

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

-Stepen stručne spreme: VSS, pravni fakultet;
-Zanimanje (struka): diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit;
-Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju, poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru i pravosuđu;
-Poznavanje stranog jezika: Engleski jezik;
-Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
-Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 07.07.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Obavještenje: Ponovno uspostavljanje rada svih poslovnica Banke

Poštovani klijenti,

U cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, a prateći upustva i naloge svih nadležnih organa u oblasti zdravstvene zaštite, te vodeći računa o zdravlju klijenata i zaposlenih, obavještavamo vas da je NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA preduzela sljedeće mjere:

• pojačana higijenska zaštita unutar poslovnica, posebno šalter sala;

• ograničen broj klijenta koji istovremeno mogu biti u poslovnicama (u filijalama i ekspoziturama do 5 klijenta, a u agencijama do 3);

• poštovanje razmaka između klijenata od minimalno 1 metar;

• prednost pri ulasku imaju starija lica, invalidi, trudnice i majke s djecom;

• subota ostaje neradni dan do daljnjeg.

 

Takođe, apelujemo na klijente da značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru.

U slučaju potrebe za podizanjem i pologom gotovine, pozivamo naše klijente da koriste mrežu bankomata, tamo gdje su oni dostupni.

 

Zahvaljujemo Vam se na pridržavanju mjera bezbjednosti, i molimo Vas da nastavite sa pridržavanjem u kontinuietetu kako bi sačuvali i sebe i druge.

 

U P R A V A

NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na sledeća radna mjesta:

 

1. Šef Ekspoziture Ugljevik, Filijala Bijeljina - 1 izvršilac

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka;
Zanimanje: Diplomirani ekonomista, Diplomirani pravnik ili drugo zvanje fakulteta organizacionih nauka;
Radno iskustvo: Minimum 1 godina radnog iskustva u struci;
Poznavanje stranog jezika: Obavezno poznavanje engleskog jezika;
Poznavanje računarskih programa: Obavezno poznavanje rada na računaru;
Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija, aktivan vozač.

 

2. Šef Ekspoziture Milići, Filijala Zvornik – 1 izvršilac

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka;
Zanimanje: Diplomirani ekonomista, Diplomirani pravnik ili drugo zvanje fakulteta organizacionih nauka;
Radno iskustvo: Minimum 1 godina radnog iskustva u struci;
Poznavanje stranog jezika: Obavezno poznavanje engleskog jezika;
Poznavanje računarskih programa: Obavezno poznavanje rada na računaru;
Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija, aktivan vozač.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


Kandidati će dostaviti svoju biografiju na adresu Naša Banka AD Bijeljina, Bijeljina u Ulici Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.
Konkurs će biti otvoren do 31.05.2020. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon + 387 (55) 232 315.

Image