0800 50 213
OBAVJEŠTENJE: Poštovani klijenti, u cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, a prateći upustva i naloge svih nadležnih organa u oblasti zdravstvene zaštite, te vodeći računa o zdravlju klijenata i zaposlenih, obavještavamo vas da je NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA preduzela sljedeće mjere: • pojačana higijenska zaštita unutar poslovnica, posebno šalter sala; • ograničen broj klijenta koji istovremeno mogu biti u poslovnicama (u filijalama i ekspoziturama do 5 klijenta, a u agencijama do 3); • poštovanje razmaka između klijenata od minimalno 1 metar; • prednost pri ulasku imaju starija lica, invalidi, trudnice i majke s djecom; • Naša Banka a.d., počev ponovno uspostavlja rad svih organizacionih dijelova Banke po redovnom radnom vremenu, sa napomenom da do 10.00 časova prednost za obavljanje poslova u Banci imaju klijenti stariji od 65 godina. • subota ostaje neradni dan do daljnjeg. Takođe, apelujemo na klijente da u narednom periodu značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru. U slučaju potrebe za podizanjem i pologom gotovine, pozivamo naše klijente da koriste mrežu bankomata, tamo gdje su oni dostupni. Zahvaljujemo Vam se na pridržavanju mjera bezbjednosti, i molimo Vas da nastavite sa pridržavanjem u kontinuietetu kako bi sačuvali i sebe i druge.

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na sledeća radna mjesta:

 

1. Šef Ekspoziture Ugljevik, Filijala Bijeljina - 1 izvršilac

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka;
Zanimanje: Diplomirani ekonomista, Diplomirani pravnik ili drugo zvanje fakulteta organizacionih nauka;
Radno iskustvo: Minimum 1 godina radnog iskustva u struci;
Poznavanje stranog jezika: Obavezno poznavanje engleskog jezika;
Poznavanje računarskih programa: Obavezno poznavanje rada na računaru;
Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija, aktivan vozač.

 

2. Šef Ekspoziture Milići, Filijala Zvornik – 1 izvršilac

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka;
Zanimanje: Diplomirani ekonomista, Diplomirani pravnik ili drugo zvanje fakulteta organizacionih nauka;
Radno iskustvo: Minimum 1 godina radnog iskustva u struci;
Poznavanje stranog jezika: Obavezno poznavanje engleskog jezika;
Poznavanje računarskih programa: Obavezno poznavanje rada na računaru;
Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija, aktivan vozač.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


Kandidati će dostaviti svoju biografiju na adresu Naša Banka AD Bijeljina, Bijeljina u Ulici Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.
Konkurs će biti otvoren do 31.05.2020. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon + 387 (55) 232 315.

Obavještenje: Ponovno uspostavljanje rada svih poslovnica Banke

Poštovani klijenti,

u cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, a prateći upustva i naloge svih nadležnih organa u oblasti zdravstvene zaštite, te vodeći računa o zdravlju klijenata i zaposlenih, obavještavamo vas da je NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA preduzela sljedeće mjere:

• pojačana higijenska zaštita unutar poslovnica, posebno šalter sala;

• ograničen broj klijenta koji istovremeno mogu biti u poslovnicama (u filijalama i ekspoziturama do 5 klijenta, a u agencijama do 3);

• poštovanje razmaka između klijenata od minimalno 1 metar;

• prednost pri ulasku imaju starija lica, invalidi, trudnice i majke s djecom;

• Sve poslovnice Banke radiće skraćeno radno vrijeme od 08.00 do 14.00 časova, utorkom i petkom od 07.00 do 14.00 časova, sa napomenom da utorkom i petkom od 07.00 do 10.00 časova prednost za obavljanje poslova u Banci imaju klijenti stariji od 65 godina.

• Filijala Brčko radiće svakim radnim danom od 08.00 od 14.00 časova.

• subota ostaje neradni dan do daljnjeg.

 

Takođe, apelujemo na klijente da u narednom periodu značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru.

U slučaju potrebe za podizanjem i pologom gotovine, pozivamo naše klijente da koriste mrežu bankomata, tamo gdje su oni dostupni.

Zahvaljujemo Vam se na pridržavanju mjera bezbjednosti, i molimo Vas da nastavite sa pridržavanjem u kontinuietetu kako bi sačuvali i sebe i druge.

 

U P R A V A

NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA

Obavještenje o neradnim danima - pravoslavni Vaskrs

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da Naša Banka a.d. Bijeljina zbog obilježavanja vjerskog praznika neće raditi:

- dana 17.04.2020. god. (petak) – pravoslavni Veliki petak,

- dana 20.04.2020. god. (ponedeljak) – pravoslavni Vaskrs.

 

Našim klijentima i sugrađanima koji proslavljaju pravoslavni Vaskrs, upućujemo iskrene čestitke.

 

Naša Banka a.d. Bijeljina

Online aplikacija za elektronsko bankarstvo

APLICIRAJTE ON LINE I KORISTITE POGODNOSTI ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

Elektronsko bankarstvo je servis koji korisnicima Banke omogućava direktan pristup vlastitim računima otvorenim u Banci te jednostavno i sigurno izvođenje svakodnevnih finansijskih operacija putem Interneta u bilo koje doba dana ili noći, bilo iz kancelarije, kuće ili sa puta, nezavisno od radnog vremena Banke.

 

Korisnicima se omogućava:

 • Uvid u stanje računa
 • Pregled i štampa izvoda
 • Pregled kartice računa
 • Pregled kartice prethodnih godina
 • Formiranje elektronskih naloga za plaćanje
 • Pregled statusa elektronskih naloga
 • Štampa dokaza o uplati (tzv. peti primjerak)
 • Pregled obračunate provizije
 • Preuzimanje podataka za potrebe informacionog sistema preduzeća

Obavještenje za lica sa navršenih 65 i više godina života

Poštovani klijenti,

U cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, te u skladu sa odobrenjem Vlade Republike Srpske dok su na snazi vanredne mjere, obavještavamo Vas, da smo svim licima starijim od 65 godina koji primaju redovna mjesečna primanja (penzije, invalidnine i druga socijalna primanja) preko računa Naše Banke a.d. Bijeljina, omogućili da novčana sredstava podignu sa računa ukoliko ovlastite osobu koja mora imati punomoć koju ste Vi potpisali.

Napominjemo da je punomoć jednokratna, te da svaki naredni put pri podizanju novčanih sredstava neophodno je da pripremite i potpišete novu punomoć.

Obrazac za popunjavanje punomoći je dostupan u svim poslovnicama Banke i u 54 poslovnice Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.

Obrazac punomoći možete preuzeti ovde

Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete obrazac, možete na listu papira da napišete izjavu o punomoći koja mora da sadrži tačne podatke i to:

 • ime oca i ime i prezime onog ko daje punomoć,
 • JMBG, adresu,
 • broj lične karte,
 • kontakt telefon, broj računa u banci i tačan iznos sredstava za isplatu (iznos u valuti, brojevima i slovima),
 • mjesto i datum izdavanja punomoći i napomenu da se punomoć koristi jednokratno,

 

Neophodno je da na punomoći bude Vaš potpis i datum sačinjavanja punomoći.

Maksimalni iznos za isplatu je ograničen na iznos jedne mjesečne penzije ili jednog mjesečnog primanja.

Ovlašteno lice uz svoju ličnu kartu, i ličnu kartu lica koje je dalo punomoć , može doći u Banku i podići novčana sredstva, a službenici u Banci su dužni pozvati lice koje je dalo punomoć telefonom i provjeriti da li je dao saglasnost.

U cilju osiguranja isplate bez eventualnih grešaka i poteškoća, molimo da punomoć bude čitko popunjena, te da se na istoj ne precrtavaju upisani podaci.

Banka će zadržati primjerak punomoći.

Takođe, apelujemo na klijente da sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru.

Ukoliko nemate Debit Master Card karticu Naše Banke, neophodno je samo da popunite Zahtjev za debitnu karticu, Vaša kartica će biti izrađena i uručena u najkraćem roku.

Zahtjev za debitnu karticu

NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA

Image