Zamjenski krediti

Pregled

Korisnici

Budžetski korisnici, i zaposleni sa posebne liste poslodavaca od značaja za Banku.

Namjena

Za sve namjene

Iznos

do 50.000,00 KM

Rok na koji se odobrava

do 120 mjeseci

Naknada

  • Bez naknade za obradu za korisnike transakcionog računa, debitne kartice i kreditne kartice kod Naše Banke
  • 1,00% (min.50,00 KM) od iznosa kredita za ostale klijente

Godišnja kamatna stopa

NKS: od 3.45 %