Potrošački i nenamjenski krediti

Potrošački krediti

Korisnici

Korisnik je svako fizičko lice koje je Banka kao takvo identifikovala i koje  otvara ili ima otvoren račun u Banci, u čije ime ili korist se otvara ili je otvoren račun u Banci i svako fizičko lice koje obavlja bilo kakvu finansijsku transakciju putem Banke odnosno koristi bilo koju uslugu Banke.

Namjena

Namjena za obradu: Za kupovinu automobila, registraciju vozila, kupovinu robe široke potrošnje, kupovina HOV i kao nenamjenski gotovinski krediti.

Iznos

Do 20,000 KM

Rok na koji se odobrava

Do 60 mjeseci

Naknada

Od 0,50 %

Godišnja kamatna stopa

NKS: od 7,45 %

Nenamjenski i zamjenski krediti

Korisnici

 • Budžetski korisnici,
 • Zaposleni sa posebne liste poslodavaca od značaja za Banku.

Namjena

 • Nenamjenski kredit je kredit koji banka odobrava fizičkom licu, a kod kojeg nije određena namjena korištenja sredstava, odnosno gdje banka ne vrši kontrolu trošenja sredstava, isključujući hipotekarni i lombardni nenamjenski kredit.
 • Zamjenski kredit je kredit koji banka odobrava fizičkom licu u svrhu otplate jedne ili više obaveza kod iste i/ili drugih banaka, sa ili bez odobravanja dodatnog finansiranja, isključujući hipotekarni i lombardni zamjenski kredit. Zamjenski kredit ne podrazumijeva kredit za refinansiranje stambenog kredita za koji postoji dokaz o namjenskom inicijalnom utrošku sredstava kredita koji se refinansira

Iznos

Do 50,000 KM

Rok na koji se odobrava

Do 120 mjeseci

Naknada

 • Bez naknade za obradu za korisnike transakcionog računa, debitne kartice i kreditne kartice kod Naše Banke
 • 1,00% (min.50,00 KM) od iznosa kredita za ostale klijente

Godišnja kamatna stopa NKS

Kamata na iznos odobrenog kredita se obračunava po godišnjoj, fiksnoj, nominalnoj kamatnoj stopi, počev od dana korištenja kredita i u zavisnosti od grupe klijenate i obezbeđenja kredita može biti:

- Mjenica, administrativna zabrane uz polisu osiguranja Paket 1 ili Paket 2 osiguranja,
 • K1-5,49%
 • K2-6,49%
 • K3-6,99%


- u obezbeđenje mjenica i administrativna zabrane:
 • K1-6,99%
 • K2-7,49%
 • K3-7,99%