Poljoprivredni krediti

Pregled

Korisnici

Poljoprivrednici

Namjena

Krediti namjenjeni za, kupovinu poljoprivredne mehanizacije, kupovinu osnovnog stada, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, podizanje farmi i ostalo vezano za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i nabavka stalnih i obrtnih sredstava i ostala ulaganja u preduzetničke djelatnosti.

Iznos

Do 5.000,00 KM za neregistrovane poljoprivredne proizvođače
Do 100,000.00 KM za registrovane poljoprivredne proizvođače

Rok na koji se odobrava

Do 12 mjeseci za za neregistrovane poljoprivredne proizvođače
Do 60 mjeseci (bez hipoteke) za registrovane polj.proizvođače
Do 84 mjeseca (sa hipotekom) za registrovane polj.proizvođače

Naknada

Od 0,50 %

Godišnja kamatna stopa

NKS: od 8,75 %

Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi iz kreditnih linija sredstava IRBRS-a

Korisnici

Fizička i pravna lica koja su upisana u registar nadležnog organa.

Namjena

Nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje.

Iznos

Od 5.000 do 500.000 KM.

Rok na koji se odobrava

Do 10 godina
36 mjeseci grejs period

Kamatne stope

Važeće do 31.03.2020. godine:
osnovna kamatna stopa: 4,4%
za projekte koji se realizuju na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine: 3,9%
za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije: 4,1%
za projekte iz oblasti turizma: * 4,1%
za pripremu izvoza: 3,9%
za vlasnike preduzeća/radnji, koji su mlađi od 30 godina: 4,1%
kumulativno: 3,9%
za kratkoročne kredite za nabavku domaćih polјoprivrednih proizvoda: ** 3,0%
za nabavku osnovnih sredstava - uvođenje novih tehnologija: ** 3,0%
za nabavku osnovnih sredstava - kapitalne investicije u polјoprivrednoj proizvodnji: *** 2,7%

* Projekti iz oblasti turizma su projekti koji se odnose na iskorišćavanje turističkih potencijala i unapređenje turističkih kapaciteta Republike Srpske i Distrikta Brčko.
** Samo u slučajevima u kojima je marža finansijskog posrednika do 2,5 procentna poena.
*** Samo u slučajevima u kojima je marža finansijskog posrednika do 2,0 procentna poena.

 Više informacija na zvaničnoj internet stanici: www.irbrs.org