Kreditiranje sjetve - Akcija

Pregled

Korisnici

Poljoprivrednici

Namjena

Nabavka repromaterijala za proljetnu sjetvu, kreditiranje premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voćnih zasada i drugih polisa kojima se osiguravaju poljoprivredna gazdinstva i nabavka drugih sredstava koja se koriste u poljoprivrednoj prozivodnji.

Iznos

Do 50.000,00 KM

Rok na koji se odobrava

Do 12 mjeseci

Naknada

BEZ NAKNADE ZA OBRADU KREDITA

Način otplate

  • jednokratna otplata
  • anuitetna otplata
  • anuitetna otplata sa grejs periodom