Krediti za refinansiranje

Pregled

Korisnici

Poljoprivrednici, penzioneri i zaposleni koji se obraćaju sa zahtjevom za refinansiranje tj.zatvaranje obaveza u NAŠA BANKA a.d.

Iznos

Do 100,000.00 KM

Rok na koji se odobrava

Do 120 mjeseci

Naknada

Od 0,50 %

Godišnja kamatna stopa

NKS: od 7,95 %

Instrumenti obezbjeđenja

U zavisnosti od iznosa prekoračenja i kreditne sposobnosti