Krediti za kupovinu, adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih prostora

Pregled

Namjena

Namjena: Namjena kredita za kupovinu, adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju poslovnog prostora, pokriće troškova pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole i pokriće troškova legalizacije poslovnog objekta.

Iznos

Do 300.000,00 KM

Rok na koji se odobrava

Do 120 mjeseci.

Naknada

Od 0,50 %

Godišnja kamatna stopa

NKS: od 3,45 %