Krediti za penzionere

Pregled

Korisnici

Krediti su namenjeni penzionerima klijentima Banke za kupovinu robe široke potrošnje.

Namjena

Za sve namjene.

Iznos

5,000.00 KM

Rok na koji se odobrava

Do 36 mjeseci, do 75 godina starosti

Naknada

Od 0,50 %

Godišnja kamatna stopa

NKS: 7,95 %

Sa polisom RŽO

Iznos

20,000.00 KM

Sa jemcem

Iznos

20,000.00 KM

Rok na koji se odobrava

do 60 mjeseci, do navršenih 75 godina

Naknada

Od 0,75 %

Godišnja kamatna stopa

NKS: 7,45 %