Krediti na bazi oročenog depozita 1:1

Krediti na bazi oročenog namjenskog beskamatnog depozita 1:1 (kratkoročni i dugoročni)

Iznos

Do 1,000,000 KM

Kamata

Od 1,50 %

Naknada

Od 0,50 %

Krediti na bazi oročenog namjenskog beskamatnog depozita 1:2 (kratkoročni i dugoročni)

Iznos

Do 200,000 KM

Kamata

Od 2,95 %

Naknada

Od 0,50 %