Posebna linija krediti obezbijeđeni garancijom GF RS Garantni fond Republike Srpske

Garantna linija START UP

Korisnici

Prema važećim uslovima GF RS.

Namjena

Prema važećim uslovima GF RS.

Iznos

Prema važećim uslovima GF RS.

Rok na koji se odobrava

Prema važećim uslovima GF RS.

Naknada

Prema važećim uslovima GF RS.

Godišnja kamatna stopa NKS

Prema važećim uslovima GF RS.

Instrumenti obezbjeđenja

Prema važećim uslovima GF RS.

Garantna linija za preduzetnike

Korisnici

Prema važećim uslovima GF RS.

Namjena

Prema važećim uslovima GF RS.

Iznos

Prema važećim uslovima GF RS.

Rok na koji se odobrava

Prema važećim uslovima GF RS.

Naknada

Prema važećim uslovima GF RS.

Godišnja kamatna stopa NKS

Prema važećim uslovima GF RS.

Instrumenti obezbjeđenja

Prema važećim uslovima GF RS.

Garantna linija za privredna društva

Korisnici

Prema važećim uslovima GF RS.

Namjena

Prema važećim uslovima GF RS.

Iznos

Prema važećim uslovima GF RS.

Rok na koji se odobrava

Prema važećim uslovima GF RS.

Naknada

Prema važećim uslovima GF RS.

Godišnja kamatna stopa NKS

Prema važećim uslovima GF RS.

Instrumenti obezbjeđenja

Prema važećim uslovima GF RS.

Garantna linija za podršku izvozu

Korisnici

Prema važećim uslovima GF RS.

Namjena

Prema važećim uslovima GF RS.

Iznos

Prema važećim uslovima GF RS.

Rok na koji se odobrava

Prema važećim uslovima GF RS.

Naknada

Prema važećim uslovima GF RS.

Godišnja kamatna stopa NKS

Prema važećim uslovima GF RS.

Instrumenti obezbjeđenja

Prema važećim uslovima GF RS.

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Korisnici

Prema važećim uslovima GF RS.

Namjena

Prema važećim uslovima GF RS.

Iznos

Prema važećim uslovima GF RS.

Rok na koji se odobrava

Prema važećim uslovima GF RS.

Naknada

Prema važećim uslovima GF RS.

Godišnja kamatna stopa NKS

Prema važećim uslovima GF RS.

Instrumenti obezbjeđenja

Prema važećim uslovima GF RS.