Kratkoročni krediti - Privreda

Kratkoročni anuitetni kredit

Korisnici

Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.

Namjena

- Finansiranje obrtnih sredstava
- Održavanje tekuće likvidnosti
- Plaćanje obaveza prema dobavljačima

Iznos

Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.

Rok na koji se odobrava

Do 12 mjeseci, sa grejs periodom do 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja

Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu - overdraft

Korisnici

Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.

Namjena

Održavanje tekuće likvidnosti

Iznos

Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva

Rok na koji se odobrava

Do 12 mjeseci.

Instrumenti obezbjeđenja

Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Revolving krediti - kamata na iskorištena sredstva:

Korisnici

Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.

Namjena

- Finansiranje obrtnih sredstava
- Održavanje tekuće likvidnosti
- Plaćanje obaveza prema dobavljačima

Iznos

Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva

Rok na koji se odobrava

Do 12 mjeseci.

Instrumenti obezbjeđenja

Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.