Vizija banke

Vizija Naše Banke je da bude moderna domaća univerzalna banka koja se prepoznaje po aktivnom pristupu tržištu i sa finansijskim uslugama kreiranim u skladu sa potrebama svojih klijenata, primarno stanovništva, malih i srednjih preduzeća.

Misija banke

Misija Naše Banke je da ostane pouzdan partner klijentima Banke, da stvara kvalitetne i konkurentne finansijske proizvode i usluge, kao i da odgovornim poslovanjem doprinosi povećanju vrijednosti klijenta Banke i ekonomskog okruženja u kojem djeluje.

Cilj Banke u narednom peridu jeste da poboljša poziciju na finansijskom tržištu kroz ponude novih proizvoda i usluga, unapređivanjem individualnog pristupa klijentu i kroz dodatna ulaganja u obuke zaposlenih.