O Banci

Tradicija bankarstva u zgradi ove Banke datira iz davne 1889. godine, kada je Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu osnovala „Prvu štedionicu“ u Bijeljini. Početak je bio sa „Prvom štedionicom“, a danas u istoj zgradi posluje NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA.

Temelji NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA postavljeni su na osnovama Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, Glavna Filijala Bijeljina, koja se 1974. godine konstituisanjem privrede na osnovama Ustava transformisala iz Privredne banke Sarajevo Filijala Bijeljina. Godine 1992. osnovana je Semberska banka a.d. Bijeljina, kao pravni sljedbenik Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, Glavna Filijala Bijeljina. Semberska banka a.d. Bijeljina je kroz sledeće statusne promjene 2001. godine, nakon provedenog postupka privatizacije pripojena Pavlović International Bank a.d. Slobomir Bijeljina, dok su 2002. i 2003. godinu obilježile statusne promjene, kupovine i pripajanja Privredne banke a.d. Brčko i Privredne banke a.d. Doboj.

Kao Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina, Banka posluje do 2019. godine, kada kroz kroz prodaju akcija na sekundarnom tržištu i izvršenu dokapitlizaciju, stiče nove vlasnike, i ojačana novim kapitalom mijenja naziv u NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA. Većinsko vlasništvo nad kapitalom Banke stiču četiri respektabilna nezavisna akcionara, domaća pravna lica, čime je izvršena značajna diverzifikacija vlasništva na akcijama Banke i pojačana stabilnost poslovanja novim kapitalom.

Duga tradicija bankarstva u različitim istorijskim periodima i okolnostima ukazuje ne samo na kontinuitet u poslovanju nego i na postojanje vrijednosti koje su očuvane do današnjih dana kroz optimalan balans tradicionalnog i modernog.

Kao domaća banka, sa domaćim kapitalom NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA spada u redove manjih banaka ali svojom likvidnošću i vrijednostima koje baštini kroz svoje dugo poslovanje kao i uz naklonost klijenata koji su u nama prepoznali sigurnost, ostaje simbol kako lokalne tako i regionalne tradicije bankarstva i investicionog razvoja.

Banka svojim poslovanjem pokriva skoro cijelo područje Republike Srpske, od Banja Luke do Istočnog Sarajeva, gdje u svakom većem mjestu ima svoj organizacioni dio, sa ukupno šest filijala, jedanaest ekspozitura i devet agencija, koji stoje na usluzi našim klijentima.

Naš tim profesionalno, pouzdano i temeljno priprema osnove za sigurno širenje poslovanja koje će kao i do sada biti prepoznatljivo po kvalitetu i sigurnosti, jer nam je namjera da u tom prepoznatljivom duhu dobre tradicije trajemo i razvijamo se spremno dočekujući nove izazove.

Fokusiramo se na klijente sa pažnjom dobrog domaćina i privrednika, osluškujući pojedinačne zahtjeve i izazove. Naši ljudi imaju iskustvo da procjene potrebe klijenata i autoritet da predstave rješenje, da odluku donesu brzo i efikasno sa minimumom birokratije. U našoj banci, koja broji 180 zaposlena radnika, klijent je centar pažnje i njegovo dobro finansijsko stanje zaista je naš prioritet.

Namjera i plan NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA je da se poslovni sistem sigurno širi, sa ciljem pružanja što kvalitetnije i brže usluge klijentima, u skladu sa poslovnom politikom novog menadžmenta, koja podrazumijeva dalje unapređenje i proširenje ponude uz izgradnju stabilne i perspektivne pozicije na tržištu uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti poslovanja.

U P R A V A             
NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA

Banka kroz vrijeme

1889

Osnovana Banka pod nazivom „Prva štedionica“

1889

1974

Privredna banka Sarajevo - Filijala Bijeljina

1992

Semberska banka a.d. Bijeljina

1992

2001

Pavlović International Bank a.d. Slobomir Bijeljina

2019

NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA

2019

Menadžment banke

Image
Ružica Janković
Predsjednik Uprave

Ružica Janković rođena je 15.11.1971. godine u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studije ekonomskog fakulteta završila je u Sremskoj Kamenici.

Nakon završenog školovanja radila je u Razvojnoj banci a.d. Banja Luka, Mikrokreditnoj organizaciji Partner Tuzla, Volksbank BH dd Sarajevo, od 2010. godine na mjestu direktora filijale Pavlović Banke u Brčkom.Obzirom na veliko bankarsko iskustvo i znanje, Ružica Janković je od 01.07.2015. imenovana za direktora Banke i do 28.12.2017.godine obavljala navedenu funkciju, nakon čega je imenovana za člana Uprave Banke.

Kontinuirano se edukovala učešćem na raznima seminarma i radionicama iz oblasti bankarstva.

Image
Petar Lazić
Član Uprave

Rođen dana 15.04.1962. godine u Donjem Crnjelovu.

Osnovnu i srednju školu pohađao i završio u Bijeljini. Ekonomski fakultet završio 1987. godine u Beogradu.

Nakon završenih studija  bio je zaposlen u Bijeljinskoj konfekciji „Kurjak“. Od 1997. godine je radnik Pavlović Banke, na mjestima stručnog saradnika, šefa odjeljena deviznih poslova, direktora Sektora za međunarodne platne poslove a zatim na mjestu zamjenika direktora Banke.

Od 2006. godine g-din Lazić je bio na funkciji generalnog direktora Banke, koju je obavljao sve do 2012. godine, koju je zamijenio funcijom savjetnika direktora a zatim direktora Sektora za rizike.

Dana 01.07.2015. godine  imenovan je za izvršnog direkora..

Pored navedenog imenovani posjeduje i teoretsko iskustvo stečeno stručnim usavršavanjima.

Image
Aleksandar Blagojević
Član Uprave

Aleksandar Blagojević, rodjen je 16.03.1982. godine u Brčkom. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Brčkom.

Veliko radno iskustvo steko je u bankarskom sektoru i osiguranju, radom u više različitih finjansijskih instituacija. U periodu do 2010. godine radio je u Mikrofin osiguranju a.d. Banja Luka, do 2012. godine radio za Triglav osiguranje ad Banja Luka, do 2013. godine radio za Uniqa osiguranje dd Sarajevo. Rad u bankarskom sektoru započeo je 2013. god. gdje je u periodu od 2013. godine do 2015. godine radio u Sberbank BH DD Sarajevo. Od 2015 do 2018. godine obavljao je poslove direktora filijale Brčko Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina.

Dana 01.12.2018. god. imenovan je za člana Uprave Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina.

Posjeduje sva stručna znanja i sposobnosti, kako što se tiče obrazovanja iz relevantnog područja, tako i praktičnog iskustva stečenog obavljanjem dosadašnjih poslova.

Nadzorni odbor Banke

Radoljub Golubović, predsjenik Nadzornog odbora
Vanja Ćosović, član
Nenad Zlatanović, član
Vladislav Vojinović, član
Anka Bulatović, član
 

Odbor za Reviziju

Đorđe Radulović, predsjednik Odbora za reviziju
Mladen Milić, član
Kristina Milivojević, član