ISO (International Organization for Standardization)

Kako je Banka prepoznala prednosti primjene certifikacijske grupacije „ISO“, (International Organization for Standardization) implementirala je sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015.

Kontinuitet primjene standarda ISO 9001 počinje od 2005 godine, gdje je Banka prošla kroz sve faze razvoja standarda. Primjenom ISO 9001:2015 standarda fokus je na zadovoljstu i zaštiti korisnika naših usluga.

Namjera nam je da u potpunosti zadovoljimo korisnike naših proizvoda i usluga, pružajući im više od njihovog očekivanja i želimo da budemo prepoznatljivi po profesionalnosti i poštenju u bankarstvu, da ostvarimo stabilan profit u dugoročnom periodu u skladu sa zakonskim normama, uz primjenu normi propisanih ISO 9001:2015 standardom koji podržava uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodim standardima, iskustvo i stručnost kadrova, aktivno uključivanje svih zaposlenih u sistem upravljanja kvalitetom, stalnu analizu i poboljšanje u svim procesima rada, te provođenje redovnih internih kontrola.

NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA nastavlja pratiti razvoj standarda ISO 9001:2015, usavršavati se prema njemu i redovno certificirati u cilju obostranog zadovoljstva naših klijenata.
Image
Image