FATCA status

 NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA preuzela je obavezu postupanja po Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propisima SAD (USA), sa primjenom od 01.07.2014. godine. Obaveza uključuje saradnju sa U.S. poreznim vlastima (IRS) i dostavljanje podataka o klijentima koji imaju „U.S. status“, odnosno, na koje se odnose FATCA propisi. 


U skladu sa preuzetim obavezama, propisi se primjenjuju na pravna i fizička lica kod zasnivanja i održavanja poslovnog odnosa sa NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA, a ukoliko se utvrdi da pravno ili fizičko lice podliježe obavezama prema FATCA propisima. 

 

NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA je registrovana kod U.S. IRS sa statusom: 

Participating Financial Institution not covered by an IGA

GIIN:GXAU3T.99999.SL.070


Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA možete se obratiti putem e-mail-a: uskladjenost@nasa-banka.com

 

Detaljne informacije o FATCA propisu možete dobiti putem web stranice:

www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

 

FATCA obrazac možete preuzeti ovdje.