mBank – mobilno bankarstvo

Prednosti:

Bilo da ste kod kuće, na poslu ili na putu, možete završiti svoje obaveze bez čekanja i zadržavanja. Prednosti usluge mBank su:

 •  pregled Vaših računa u domaćoj valuti (uplate/isplate, stanje);
 •  izvod, pregled kartice računa tekuće i prethodnih godina;
 •  pregled unesenih naloga (realizovanih/nerealizovanih, otkazanih);
 •  uplate za režije i druge račune;
 •  uplate i prenos KM sredstava na račune drugih fizičkih i pravnih lica;
 •  valutiranje naloga za plaćanje unaprijed (nalog popunite danas, a  plaćate na zadati dan);
 •  informacije o kursnoj listi i valutni kalkulator;
 •  informacije o lokacijama na kojim se nalaze poslovnice Banke;
 •  kontakt informacije svih filijala Banke;

 

Mogućnosti:

mBank je sigurna, brza i praktična usluga koja omogućava direktan i brz pristup i sve vrste usluga, u unutrašnjem platnom prometu, 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji, tokom cijele godine, nezavisno od radnog vremena Banke. Putem mBank usluge izbjegnite čekanje u redovima, mnoštvo papira i nedostatak vremena.
 Naša Banka a.d. nudi bezbjednost i jednostavnost.

 

Sigurnost usluge:

 •   tajnost i sigurnost Vaših računa;
 •  enkripcijska zaštita podataka;
 •  minimalna količina podataka spremljena u Vašem mobilnom uređaju;
 •  automatsko gašenje aplikacije nakon 5 minuta nekorištenja;
 •  zaključavanje aplikacije nakon 3 pogrešno unijeta PIN koda.

 

Kako da postanete korisnik mBank?

Usluge mBank namjenjene su fizičkim licima koja kod Naše Banke a.d. imaju otvoren(e) račun(e). Nakon podnošenja propisanog zahtjeva za izdavanje sertifikata za elektronsko bankarstvo odnosno mBank, postajete korisnik naših usluga.
Zahtjev za izdavanje digitalnog sertifikata možete dobiti na šalterima Banke ili preuzeti sa web stranice, a zatim isti dostaviti najbližoj poslovnici radi dalje obrade. Nakon preuzimanja digitalnog sertifikata i korisničkog uputstva možete pristupiti instalaciji aplikacije za mBank na Vaš uređaj, uz podršku našeg tima.

Korisnici mobilnog bankarstva (mBank):

mBank usluga je namjenjena svima koji imaju otvoren račun u domaćoj valuti (konvertibilna marka KM), i koji posjeduju “Pametni telefon” (eng. “Smart Phone”) sa Android operativnim sistemom (mobilni telefon/tablet). Aplikaciju mogu koristiti sve mobilne mreže u BiH, jer aplikacija nije vezana za operatera već za internet konekciju Vašeg uređaja.

Šta Vam je potrebno za mBank:

 •  Android operativni sistem;
 •  mogućnost pristupa internetu sa mobilnog uređaja;
 •  dovoljno raspoložive memorije za preuzimanje mBank aplikacije (1.1 MB)

mBank kontakt:

Besplatna info linija: 0800 50 213
Telefon: +387 55 23 23 37
Fax: +387 55 23 23 01
E-mail: ebank@nasa-banka.com,
              office@nasa-banka.com