eBank – elektronsko bankarstvo

Poštovani komitenti,

Zadovoljstvo nam je što smo u prilici da Vam ponudimo naše usluge elektronskog bankarstva, gdje direktnim pristupom Vašim računima u Banci dodatno štedite Vaše vrijeme i novac.

Sistem elektronskog bankarstva Naše Banke a.d. nudi svojim komitentima neposredan i brz pristup do bankarskih usluga putem Interneta, te jednostavno i sigurno izvođenje svakodnevnih finansijskih operacija u bilo koje vrijeme dana ili noći, bilo iz kancelarije, kuće ili sa puta.

U promjenjivim uslovima finansijskog tržišta sistem elektronskog bankarstva Naše Banke a.d, omogućava racionalizaciju i optimizaciju distribucije bankarskih usluga putem elektronskih medija, čime se pojeftinjuje poslovanje sa postojećim klijentima ali i omogućava konkurentna prednost za pridobijanje novih komitenata u virtuelno neograničenom prostoru.

Sistem elektronskog bankarstva nudi sve vrste usluga u unutrašnjem platnom prometu 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji, tokom cijele godine, nezavisno od radnog vremena Banke.

Vjerujemo da će naša želja da ponudimo samo najbolje usluge, ispuniti Vaša očekivanja na obostrano zadovoljstvo.

Ko može postati korisnik ove usluge?
Korisnik ove usluge mogu biti sva fizička i pravna lica-komitenti banke, kojima je omogućen jednostavan i siguran pristup svojim računima u banci, 24 časa dnevno. Dovoljno je da klijent banke otvori transakcioni račun u banci, i da jednim dolaskom u prostorije banke postane korisnik elektronskog bankarstva, popunjavanjem pristupnih obrazaca.


Neophodni tehnički uslovi
Za korišćenje aplikacije neophodni su sljedeći tehnički uslovi: pristup Internetu i jedan od preporučenih Internet pretraživača (Google Chrome, Mozila Firefox, Internet explorer).

Jednokratna lozinka (OTP)
Potvrdom unosa naloga za plaćanje isti je potrebno potpisati. Potpisivanje se vrši korišćenjem jednokratne lozinke. Nakon izbora načina potpisivanja klikom na Izaberi Banka će Vam dostaviti jednokratnu lozinku. Jednokratna lozinka će biti poslana SMS porukom na broj mobilnog telefona koji imate prijavljen u Banci. Po prijemu SMS poruke upišite šestocifreni broj. Nakon unosa lozinke koju ste dobili putem SMS poruke, transakcija je potpisana.

Prijava problema
U slučaju problema sa radom aplikacije, zloupotrebe elektronskog bankarstva ili sumnje na zloupotrebu potrebno je problem prijaviti službi za elektronsko bankarstvo na broj telefona: 055/232-337 i/ili tehnička podrška 055/232-333 ili na mail adresu ebank@nasa-banka.com.