eBank – elektronsko bankarstvo

Poštovani komitenti,

Zadovoljstvo nam je što smo u prilici da Vam ponudimo naše usluge elektronskog bankarstva, gdje direktnim pristupom Vašim računima u Banci dodatno štedite Vaše vrijeme i novac.

Sistem elektronskog bankarstva Naše Banke a.d. nudi svojim komitentima neposredan i brz pristup do bankarskih usluga putem Interneta, te jednostavno i sigurno izvođenje svakodnevnih finansijskih operacija u bilo koje vrijeme dana ili noći, bilo iz kancelarije, kuće ili sa puta.

U promjenjivim uslovima finansijskog tržišta sistem elektronskog bankarstva Naše Banke a.d, omogućava racionalizaciju i optimizaciju distribucije bankarskih usluga putem elektronskih medija, čime se pojeftinjuje poslovanje sa postojećim klijentima ali i omogućava konkurentna prednost za pridobijanje novih komitenata u virtuelno neograničenom prostoru.

Sistem elektronskog bankarstva nudi sve vrste usluga u unutrašnjem platnom prometu 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji, tokom cijele godine, nezavisno od radnog vremena Banke.

Vjerujemo da će naša želja da ponudimo samo najbolje usluge, ispuniti Vaša očekivanja na obostrano zadovoljstvo.