Depoziti

Naša Banka nudi svojim klijentima, pravnim licima i preduzetnicima otvaranje transakcionih računa kao i oročavanje sredstava.

Pregled pasivnih kamatnih stopa za pravna lica:

 

R.br.

 

Vrsta depozita

 

Procenat na godišnjem nivou

1.

Depoziti po vidjenju u domaćoj i stranoj valuti

 

1.1.

Depoziti po viđenju

0,00%

2.

Oročeni nenamjenski depoziti u KM i EUR

 

 

na 1 mjesec

0,10%

 

na 2 mjeseca

0,10%

 

na 3 mjeseca

0,10%

 

na 6 mjeseci

0,60%

 

na 12 mjeseci

1,10%

 

na 13 mjeseci

1,90%

 

na 24 mjeseca

2,10%

 

na 36 mjeseci i duže

2,40%

3.

Prijevremeni raskid ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu

 

3.1.

U slučaju prijevremenog raskida ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu ukoliko je dostignuti period oročenja kraći od tri mjeseca

0,00%

3.2.

U slučaju prijevremenog raskida ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu ukoliko je dostignuti period oročenja duži od tri mjeseca

0,10%

4.

Oročeni namjenski depoziti u KM i ostalim valutama

 

4.1.

Oročeni namjenski depoziti u KM i ostalim valutama

0,00%