Depoziti

Obavještenje o primjeni novih kamatnih stopa u poslovima sa depozitima 

Poštovani klijenti, Obavještavamo vas o izmjenama kamatnih stopa na oročenu štednju za fizička i pravna lica stupaju na snagu 15.06.2020. godine. 

Više detalja o pomenutim izmjenama možete pronaći u okviru pregleda pasivnih kamatnih stopa koje vam donosimo u nastavku:

Naša Banka nudi svojim klijentima, pravnim licima i preduzetnicima otvaranje transakcionih računa kao i oročavanje sredstava.

Pregled pasivnih kamatnih stopa za pravna lica:

 

R.br.

 

Vrsta depozita

 

Procenat na godišnjem nivou

1.

Depoziti po vidjenju u domaćoj i stranoj valuti

 

1.1.

Depoziti po viđenju

0,00%

2.

Oročeni nenamjenski depoziti u KM i EUR

 

 

na 1 mjesec

0,10%

 

na 2 mjeseca

0,10%

 

na 3 mjeseca

0,10%

 

na 6 mjeseci

0,20%

 

na 12 mjeseci

1,10%

 

na 13 mjeseci

1,20%

 

na 24 mjeseca

1,70%

 

na 36 mjeseci i duže

1,90%

3.

Oročeni namjenski depoziti u KM i ostalim valutama

 

3.1.

Oročeni namjenski depoziti u KM i ostalim valutama

0,00%