Obavještenje o primjeni novih tarifa u poslovima sa karticama

Poštovani klijenti,

Ugovorom o korišćenju platnih kartica (Debit Master Card i Business Master Card) između Vas i Naše Banke ugovorena je promjena tarifa sa početkom primjene od 01.04.2020. godine. Kao vid olakšice problema uzrokovanih virusom COVID-19, ovim putem Vas obavještavamo da se primjena navedenih tarifa odlaže do 01.01.2021.godine.

 

U Vašem interesu,
Naša Banka

Tags