Moderno opremljena Agencija Dvorovi na novoj adresi

Dana 03. septembra 2020. godine, u Dvorovima, na novoj adresi Majevičkih brigada, kvart 52/2 ,je ozvaničen rad Agencije Dvorovi, a nova lokacija se nalazi u centru industrijske zone u okviru naselja Novi Dvorovi, na glavnom magistralnom putu Bijeljina – Rača.


Zadovoljstvo nam je obavijestiti klijente da Agencija Dvorovi vrši osim redovnih usluga platnog prometa i poslove kreditiranja stanovništva i izdavanja kreditnih kartica. Agencija Dvorovi je prva u nizu poslovnica uspješno uređena po novom projektnom modelu, a u skladu sa novim korporativnim identitetom Banke.


Naša Banka, u narednom periodu izvršiće uređenje svih organizacionih dijelova Banke po istom ili sličnom modelu, a o čemu ćemo klijente blagovremeno informisati.


Tags