0800 50 213

Moderno opremljena Agencija Dvorovi na novoj adresi

Dana 03. septembra 2020. godine, u Dvorovima, na novoj adresi Majevičkih brigada, kvart 52/2 ,je ozvaničen rad Agencije Dvorovi, a nova lokacija se nalazi u centru industrijske zone u okviru naselja Novi Dvorovi, na glavnom magistralnom putu Bijeljina – Rača.


Zadovoljstvo nam je obavijestiti klijente da Agencija Dvorovi vrši osim redovnih usluga platnog prometa i poslove kreditiranja stanovništva i izdavanja kreditnih kartica. Agencija Dvorovi je prva u nizu poslovnica uspješno uređena po novom projektnom modelu, a u skladu sa novim korporativnim identitetom Banke.


Naša Banka, u narednom periodu izvršiće uređenje svih organizacionih dijelova Banke po istom ili sličnom modelu, a o čemu ćemo klijente blagovremeno informisati.


JUTRO poljoprivredni kredit

JUTRO poljoprivredni kredit

 • Naša Banka a.d. Bijeljina tradicionalno uz poljoprivredne proizvođače od 1889. godine
 • Način otplate prilagođen Vašim potrebama
 • Brza realizacija

 

AKCIJA JESEN 2020

Namjena: nabavka repromaterijala za jesenju sjetvu, sezonskih pripremnih radova u poljoprivredi za zimski period (ratarstvo, povrtlarstvo, stočarstvo, voćarstvo, pčelarstvo…), kreditiranje premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voćnih zasada i drugih polisa kojima se osiguravaju poljoprivredna gazdinstva i nabavka drugih sredstava koja se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.

Tokom akcije važe sledeći uslovi:

 • Iznos: do 50.000,00KM
 • Rok na koji se odobrava: do 12 mjeseci
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od iznosa kredita (min. 20,00KM)
 • Za vođenje kreditnog računa: mjesečna naknada 1,90KM
 • Godišnja kamatna stopa (NKS): 7,95%
 • Efektivna kamatna stopa (EKS)*: 8,59%

*EKS korišteni su sledeći parametri: Iznos kredita: 25.000,00KM sa jednokratnom otplatom glavnice na dan ugovorenog perioda, sa mjesečnom otplatom kamate, mjesečni trošak vođenja kreditnog računa 1,90KM i trošak mjenice 5,00KM.

Otplata može biti anuitetna i jednokratna. Mogućnost korištenja grejs perioda. Način otplate sami birate.
Naša Banka je jedina Banka koja Vam omogućava da vremenski uskladite obavezu otplate kredita s planiranim prilivima od investicije u poljoprivrednu proizvodnju, odnosno realizacije obrtnih sredstva.

Konkurs za prijem u radni odnos

Na sledeće radno mjesto:

 

I. Šef računovodstva, u Sektoru za računovodstvo i izvještavanje

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

 1. Stepen stručne spreme: VSS, ekonomski fakultet;
 2. Zanimanje (struka): diplomirani ekonomista;
 3. Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS na bankarskim poslovima;
 4. Posjedovanje licence ovlašteni računovođa;
 5. Poznavanje MSFI za velike entitete;
 6. Poznavanje propisa vezano za direktne poreze i indirektne poreze;
 7. Iskustvo u sačinjavanju finansijskih izvještaja za velike entitete;
 8. Iskustvo u radu sa eksternom revizijom i kontrolom regulatornih organa;
 9. Iskustvo u izradi poreskih bilansa za RS i BD;
 10. Poznavanje stranog jezika: znanje engleskog jezika;
 11. Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru, napredno poznavanje rada u excelu.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 28.07.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, sa probnim radom

Na sledeća radna mjesta:

 

1. Šef Odjeljenja za pravne poslove, u Sektoru za pravne, opšte poslove i poslove bezbjednosti

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

-Stepen stručne spreme: VSS, pravni fakultet;
-Zanimanje (struka): diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit;
-Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS u navedenom zanimanju, poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru i pravosuđu;
-Poznavanje stranog jezika: Engleski jezik;
-Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru
-Posebni uslovi: da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i dokaz o stručnoj spremi i položenom pravosudnom ispitu na adresu Karađorđeva broj 1, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do 07.07.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315.

Obavještenje: Ponovno uspostavljanje rada svih poslovnica Banke

Poštovani klijenti,

U cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, a prateći upustva i naloge svih nadležnih organa u oblasti zdravstvene zaštite, te vodeći računa o zdravlju klijenata i zaposlenih, obavještavamo vas da je NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA preduzela sljedeće mjere:

• pojačana higijenska zaštita unutar poslovnica, posebno šalter sala;

• ograničen broj klijenta koji istovremeno mogu biti u poslovnicama (u filijalama i ekspoziturama do 5 klijenta, a u agencijama do 3);

• poštovanje razmaka između klijenata od minimalno 1 metar;

• prednost pri ulasku imaju starija lica, invalidi, trudnice i majke s djecom;

• subota ostaje neradni dan do daljnjeg.

 

Takođe, apelujemo na klijente da značajnije koriste digitalne servise platnog prometa, odnosno internet i mobilno bankarstvo kao i da se sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru.

U slučaju potrebe za podizanjem i pologom gotovine, pozivamo naše klijente da koriste mrežu bankomata, tamo gdje su oni dostupni.

 

Zahvaljujemo Vam se na pridržavanju mjera bezbjednosti, i molimo Vas da nastavite sa pridržavanjem u kontinuietetu kako bi sačuvali i sebe i druge.

 

U P R A V A

NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA

Image